Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_007779 1,105,622 Δ1,336 bp insDinsC insD, insC

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 1105622–1106953 1106957 5–1336 23 [0] [0] 26 insD–insC insD,insC

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_007779 = 11056210 (0.000)21 (0.480) 17/188 1.3 100% intergenic (+87/+12) csgC/insD curli production protein/IS2 element protein
?NC_007779 1106958 = 0 (0.000)intergenic (‑97/‑33) insC/ymdA IS2 element protein/hypothetical protein

CTCTTCAGAAAAGTCTTAATTTGTTGAAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCT‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/1105516‑1105621
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑aaccctCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTTTATTGCCATT  >  NC_007779/1106958‑1107053
                                                                                                                                                                                                          
CTCTTCAGAAAAGTCTTAATTTGTTGAAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACA                                                                                                       <  3:450899/101‑1
 TCTTCAGAAAAGTCTTAATTTGTTGAAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAA                                                                                                      <  3:928205/101‑1
              CTTAATTTGTTGAAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGA                                                                                         <  3:514275/101‑1
                        tgcAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGAATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTG                                                                               >  1:1537997/4‑101
                                    CATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAAT                                                                   >  1:274132/1‑101
                                       AAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAA                                                                <  3:318473/101‑1
                                             AATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCA                                                          <  3:324380/101‑1
                                              ATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAG                                                         >  3:767117/1‑101
                                                       GAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCATCCTGAAAGTATGGATAACACACCCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTT                                                <  1:817342/101‑1
                                                        AATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTA                                               >  1:819193/1‑101
                                                          TGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAA                                             <  1:1140947/101‑1
                                                                       ATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTC                                >  3:492922/1‑101
                                                                            CCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAG                           <  1:32729/101‑1
                                                                             CAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGT                          >  1:495890/1‑101
                                                                              AACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTT                         <  4:89961/101‑1
                                                                              AACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTT                         <  4:7231/101‑1
                                                                               ACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTT                        >  1:1413017/1‑101
                                                                                     AAGTATGGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTT                  <  1:498537/101‑1
                                                                                      tccgatctTAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATTCTCGGCAGTTTGTTTTTT                 <  4:105223/93‑1
                                                                                       GTATGGATCACCCCACCCTCCCGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTC                >  4:20583/1‑101
                                                                                           GGATAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTT            <  1:135177/101‑1
                                                                                              TAACACAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTagatcgga         >  2:105331/1‑93
                                                                                                   CAACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTTTATTGCCA    >  1:52350/1‑101
                                                                                                    AACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTTTATTGCCAT   <  1:262994/101‑1
                                                                                                     ACCCTCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTTTATTGCCATT  <  1:150235/101‑1
                                                                                                                                                                                                          
CTCTTCAGAAAAGTCTTAATTTGTTGAAATATCGAGCATAAGATGAATCTGGAGAGAATGGTCTGCTGCGAATCAGCCAACCTGAAAGTATGGATAACACAACCCT‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/1105516‑1105621
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑aaccctCAAGGATGACTAATCATTGAGGAAATAGAATAAATGTTCAGACCTTTTTTAAACTCTCTTATGCTCGGCAGTTTGTTTTTTCCTTTTATTGCCATT  >  NC_007779/1106958‑1107053

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 15 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.