Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_007779 3,539,230 3461 bp→CATATGTCGACTCTAGAGGATCCGCATGC rhaB[rhaD] rhaB, rhaA, [rhaD]

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 3539230 3542690 3461 39 [0] [0] 42 rhaB–[rhaD] rhaB,rhaA,[rhaD]

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_007779 = 35392290 (0.000)29 (0.880)
+CATATGTCGACTCTAGAGGATCCGCATGC
27/142 0.3 100% intergenic (‑284/‑4) rhaS/rhaB DNA‑binding transcriptional activator/rhamnulokinase
?NC_007779 3542691 = 0 (0.000)coding (283/825 nt) rhaD rhamnulose‑1‑phosphate aldolase

CCTGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACATTATGACCTTTCGCAATTGTGTCGCCGTCGATCTCGGCGCATCCAGTGGGCGCGTGATGCTGGCGCGTTACGAGCGTGAATGCCGCAGCCTGACGCT  >  NC_007779/3539135‑3539327
                                                                                              |                                                                                                  
ccTGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatg                                                                                              >  3:955945‑M1/1‑95 (MQ=255)
ccTGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatg                                                                                              >  3:254821‑M1/1‑95 (MQ=255)
ccTGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatg                                                                                              <  1:1410389‑M1/101‑7 (MQ=255)
  tGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtc                                                                                            <  1:1233743‑M1/101‑9 (MQ=255)
          aaTGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctag                                                                                    >  3:881451‑M1/1‑85 (MQ=255)
                  aTTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccg                                                                            >  3:1353067‑M1/1‑77 (MQ=255)
                   ttttCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgc                                                                           <  1:1065560‑M1/101‑26 (MQ=255)
                   ttttCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgc                                                                           <  3:1081707‑M1/101‑26 (MQ=255)
                       ccTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgc                                                                       <  1:337412‑M1/101‑30 (MQ=255)
                       ccTGTCAGTAACGAGAAGGTCACGAATTCAGGCGCTTTTTAGACCGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccccatgc                                                                       <  3:730528‑M1/101‑30 (MQ=255)
                             aGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgac                                                                 >  1:243775‑M1/1‑66 (MQ=255)
                               tAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacag                                                               <  1:664120‑M1/101‑38 (MQ=255)
                               tAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacag                                                               >  1:340311‑M1/1‑64 (MQ=255)
                                 aCGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcg                                                             <  3:846510‑M1/101‑40 (MQ=255)
                                 aCGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcg                                                             >  3:1024488‑M1/1‑62 (MQ=255)
                                  cGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcga                                                            <  1:1290044‑M1/101‑41 (MQ=255)
                                      aaGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggc                                                        <  3:311085‑M1/101‑45 (MQ=255)
                                      aaGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggc                                                        <  3:862788‑M1/101‑45 (MQ=255)
                                         gTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcg                                                     >  1:333412‑M1/1‑54 (MQ=255)
                                         gTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcg                                                     <  4:81404‑M1/101‑48 (MQ=255)
                                          tCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgg                                                    <  3:1328643‑M1/101‑49 (MQ=255)
                                           cgcgAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcggg                                                   >  3:87859‑M1/1‑52 (MQ=255)
                                             cgAATTCCGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggct                                                 >  4:148774‑M1/1‑50 (MQ=255)
                                                    aGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacat                                          <  3:646724‑M1/101‑59 (MQ=255)
                                                     ggCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgcctctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacatt                                         <  1:511797‑M1/101‑60 (MQ=255)
                                                        gcTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctt                                      <  1:50870‑M1/101‑63 (MQ=255)
                                                         cTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattcttt                                     >  4:87528‑M1/1‑38 (MQ=255)
                                                            tttAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttggg                                  <  1:762662‑M1/101‑67 (MQ=255)
                                                            tttAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttggg                                  >  3:1216190‑M1/1‑35 (MQ=255)
                                                                    gggcgtaATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaacc                          <  1:969894‑M1/98‑75 (MQ=255)
                                                                       cGTAATGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaac                       <  1:872493‑M1/101‑78 (MQ=255)
                                                                           aTGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaag                   <  3:1215943‑M1/101‑82 (MQ=255)
                                                                            tGAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagc                  <  1:979247‑M1/101‑83 (MQ=255)
                                                                             gAAATTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagcc                 <  1:175080‑M1/101‑84 (MQ=255)
                                                                                aTTCAGCAGGATCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagccgtc              <  1:1339680‑M1/101‑87 (MQ=255)
                                                                                          aTCTCcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagccgtccccacttccg    <  1:71305‑M1/101‑97 (MQ=255)
                                                                                           tCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagccgtccccacttccga   >  3:1189526‑M1/1‑4 (MQ=255)
                                                                                           tCACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagccgtccccacttccga   >  1:682477‑M1/1‑4 (MQ=255)
                                                                                            cACcatatgtcgactctagaggatccgcatgcgtcgacagcgacggcgcgggctaccacattctttgggggttaaccaacgaagccgtccccacttccgaa  >  1:751247‑M1/1‑3 (MQ=255)
                                                                                              |                                                                                                  
CCTGGTTGCCAATGGCCCATTTTCCTGTCAGTAACGAGAAGGTCGCGAATTCAGGCGCTTTTTAGACTGGTCGTAATGAAATTCAGCAGGATCACATTATGACCTTTCGCAATTGTGTCGCCGTCGATCTCGGCGCATCCAGTGGGCGCGTGATGCTGGCGCGTTACGAGCGTGAATGCCGCAGCCTGACGCT  >  NC_007779/3539135‑3539327

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 15 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.