Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_007779 654,214 Δ1,199 bp insH insH

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 654214–655411 655412 2–1199 28 [0] [0] 28 insH insH

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_007779 = 6542130 (0.000)24 (0.540) 24/190 0.8 100% intergenic (+448/‑68) citB/insH DNA‑binding response regulator in two‑component regulatory system with citA/IS5 element protein
?NC_007779 655413 = 0 (0.000)intergenic (+152/‑1566) insH/crcA IS5 element protein/palmitoyl transferase for Lipid A

GCCAGCATTGTCAGAATCACCAATACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAG‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/654110‑654213
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ctaagCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACTTTC  >  NC_007779/655413‑655512
                                                                                                                                                                                                            
GCCAGCATTGTCAGAATCACCAGTACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCT                                                                                                         <  1:596973/101‑1
     CATTGTCAGAATCACCAATACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCC                                                                                                    <  3:461866/101‑1
        TGTCAGAATCACCAATACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCT                                                                                                 <  3:1078996/101‑1
         GTCAGAATCACCAATACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTG                                                                                                <  1:1393505/101‑1
                       TACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAG                                                                                  >  3:118294/1‑101
                        ACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGC                                                                                 <  3:31887/101‑1
                                CAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCGGAGCGAAGACCCCAGCGGCAACCA                                                                         <  4:82032/101‑1
                                     TGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGC                                                                    <  3:719725/101‑1
                                      GATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCA                                                                   >  1:108949/1‑101
                                          CTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCAC                                                               <  1:397446/101‑1
                                            CGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCA                                                             >  2:22957/1‑101
                                              CCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACG                                                           <  1:850364/101‑1
                                               CGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGT                                                          <  3:636262/101‑1
                                                   CCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGC                                                      <  3:370253/101‑1
                                                       ACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAAC                                                  <  3:361503/101‑1
                                                            GTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATC                                             >  3:798668/1‑101
                                                                CGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCC                                         >  3:775377/1‑101
                                                                   TAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATC                                      <  3:252050/101‑1
                                                                     GAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCC                                    <  3:213328/101‑1
                                                                          CAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGAT                               >  3:1604905/1‑101
                                                                                      AAAGCCGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCA                   >  1:1566916/1‑101
                                                                                           CGATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCA              >  2:37903/1‑101
                                                                                             ATGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGA            <  3:996811/101‑1
                                                                                              TGGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAG           >  3:285229/1‑101
                                                                                               GGTGCTAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGA          >  3:820165/1‑101
                                                                                                    TAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACT     >  3:234086/1‑101
                                                                                                    TAAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACT     >  4:137411/1‑101
                                                                                                     AAGCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACTT    >  1:974301/1‑101
                                                                                                       GCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACTTTC  <  3:449521/101‑1
                                                                                                                                                                                                            
GCCAGCATTGTCAGAATCACCAATACCAGCATCAGGATGATACTCGCCGAACCAAACGAGGTAGCGATAGAAATCAGACTTTGAATAAAGCCGATGGTGCTAAG‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/654110‑654213
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ctaagCCCCTGAGCGAATACCCCAGCGGCAACCAGCAGCATCACCACGTTAGCAAACGCATCTGCCATCCCGCGATAAGCCACTTCCAGACCAGAGAAAACTTTC  >  NC_007779/655413‑655512

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.