Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
JC JC REL606 4,615,673 IS150 (+) +4 bp coding (145‑148/1233 nt) nadR → nicotinamide‑nucleotide adenylyltransferase

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? REL606 = 3652533NA (NA)82 (1.270) 60/200 0.1 97.5% noncoding (1443/1443 nt) IS150 repeat region
?REL606 4615673 = 2 (0.030)coding (145/1233 nt) nadR nicotinamide‑nucleotide adenylyltransferase
* ? REL606 3893554 =NA (NA)66 (1.030) 52/200 0.2 96.9% noncoding (1/1443 nt) IS150 repeat region
?REL606 = 4615676 2 (0.030)coding (148/1233 nt) nadR nicotinamide‑nucleotide adenylyltransferase

AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  REL606/3652436‑3652533
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑GAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACATATC  >  REL606/4615673‑4615771
                                                                                                                                                                                                     
AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAG                                                                                                  <  1:853390/101‑1
AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAG                                                                                                  <  2:354933/101‑1
AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAG                                                                                                  <  2:954333/101‑1
AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAG                                                                                                  <  1:1323810/101‑1
  AATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGC                                                                                                <  1:306741/101‑1
         CTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCAC                                                                                         >  1:342082/1‑101
         CTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAAGCGTTGCAC                                                                                         >  1:1444154/1‑101
          TGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACC                                                                                        >  2:573956/1‑101
               TTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTT                                                                                   >  1:386002/1‑101
               TTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTT                                                                                   >  2:1648244/1‑101
                 AAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTT                                                                                 <  1:1011184/101‑1
                   AAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGG                                                                               >  1:1247791/1‑101
                    AGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGG                                                                              <  1:478960/101‑1
                    AGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGG                                                                              <  1:324897/101‑1
                     GGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTAGAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGG                                                                             >  2:826571/1‑101
                        CTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTT                                                                          >  1:334003/1‑101
                        CTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTT                                                                          >  2:186192/1‑101
                        CTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTT                                                                          <  1:1074545/101‑1
                         TGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTG                                                                         >  1:866825/1‑101
                         TGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTG                                                                         >  2:1524168/1‑101
                         TGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTG                                                                         <  1:1571783/101‑1
                                  TTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCC                                                                >  2:69445/1‑101
                                    GAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGG                                                              >  1:1217268/1‑101
                                     AATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGC                                                             >  2:1184880/1‑101
                                     AATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGC                                                             >  2:1433844/1‑101
                                      ATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGGTTCCCCGGCA                                                            >  1:16127/1‑101
                                       TATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAG                                                           >  2:1465403/1‑101
                                       TATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAG                                                           <  1:969687/101‑1
                                          CGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAG                                                        >  1:797814/1‑101
                                           GGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGA                                                       <  2:1142092/101‑1
                                           GGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGA                                                       >  1:747555/1‑101
                                            GAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAA                                                      <  1:89364/101‑1
                                             AATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAA                                                     <  2:872977/101‑1
                                              ATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAA                                                    <  1:286395/101‑1
                                               TCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAAC                                                   <  1:863347/101‑1
                                                CAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACC                                                  <  2:387613/101‑1
                                                CAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACC                                                  <  1:774805/101‑1
                                                 AGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCA                                                 <  2:1649861/101‑1
                                                   ACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATT                                               <  1:888108/101‑1
                                                    CCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTG                                              <  1:727760/101‑1
                                                     CTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGG                                             >  1:367692/1‑101
                                                     CTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGG                                             <  2:1452006/101‑1
                                                       ATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTG                                           >  1:290396/1‑101
                                                       ATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTG                                           >  2:163651/1‑101
                                                        TATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGT                                          >  2:1460843/1‑101
                                                           GCCTCGTGTTTAACTTTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGCGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTTCCCGGCAGAAGAAAACCATTTGTGAGGT                                       >  2:371307/1‑101
                                                           GCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGT                                       >  1:971354/1‑101
                                                              TCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATT                                    <  2:1398652/101‑1
                                                              TCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCCTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATT                                    <  1:184047/101‑1
                                                               CGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTC                                   <  1:51424/101‑1
                                                                GTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCG                                  >  1:1614933/1‑101
                                                                GTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCG                                  >  2:1695775/1‑101
                                                                GTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCG                                  >  1:9734/1‑101
                                                                 TGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGG                                 >  1:589941/1‑101
                                                                  GTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGT                                >  2:1544936/1‑101
                                                                     TAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAG                             <  1:1465409/101‑1
                                                                     TAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAG                             <  2:768219/101‑1
                                                                     TAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAG                             <  2:866820/101‑1
                                                                     TAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAG                             >  2:1510338/1‑101
                                                                      AACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGT                            >  1:9192/1‑101
                                                                       ACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTT                           <  1:1048324/101‑1
                                                                         TGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCT                         <  2:1143755/101‑1
                                                                         TGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTACT                         <  1:276340/101‑1
                                                                          GTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTA                        >  1:1135271/1‑101
                                                                           TCCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTAC                       <  1:1302528/101‑1
                                                                            CCAACTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACC                      >  1:124158/1‑101
                                                                                CTTTTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCT                  <  2:933480/101‑1
                                                                                   TTTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCA               <  1:186192/101‑1
                                                                                    TTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCAT              <  1:1433850/101‑1
                                                                                    TTGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCAT              <  1:1022399/101‑1
                                                                                    TTGGGGTCAGTACAGAAGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCAT              <  2:1444148/101‑1
                                                                                     TGGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATA             >  2:1332480/1‑101
                                                                                      GGGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATAC            <  1:672889/101‑1
                                                                                       GGGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACC           >  1:737054/1‑101
                                                                                        GGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCG          <  2:582612/101‑1
                                                                                        GGTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCG          <  2:1196868/101‑1
                                                                                         GTCAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGG         >  1:536628/1‑101
                                                                                           CAGTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGAC       >  1:1123283/1‑101
                                                                                             GTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACAT     <  2:342082/101‑1
                                                                                             GTACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACAT     <  1:163651/101‑1
                                                                                               ACAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACATAT   >  1:1341712/1‑101
                                                                                                CAGAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACATATC  >  1:1421668/1‑101
                                                                                                                                                                                                     
AGAATTAGCCTGAAATTAAAAGGTCTGACTCCAATTGAATATCGGAATCAGACCTATATGCCTCGTGTTTAACTGTCCAACTTTTTGGGGTCAGTACA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  REL606/3652436‑3652533
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑GAGGCGTTGCACCGTTTTTTGGGGCTTGAGTTTCCCCGGCAGAAGAAAACCATTGGTGTGGTATTCGGTAAGTTCTACCCGCTGCATACCGGACATATC  >  REL606/4615673‑4615771

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 25 ≤ ATCG/ATCG < 31 ≤ ATCG/ATCG < 35 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.