New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_007779 = 279335NA (NA)27 (0.580) 26/200 0.7 100% coding (252/339 nt) ykgN IS protein
?NC_007779 370982 = 0 (0.000)coding (535/882 nt) mhpC 2‑hydroxy‑6‑ketonona‑2,4‑dienedioic acid hydrolase

CGGGCGGCATGAGTTTGTTTACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGAAAACTTCG  >  NC_007779/370884‑371081
                                                                                                  |                                                                                                   
tgctgctcagctaaacaacagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATg                                                                                                   >  1:27266‑M2/99‑101 (MQ=255)
  ctgctcagctaaacaacagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGa                                                                                                 <  2:105062‑M2/5‑1 (MQ=255)
    gctcagctaaacaacagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGata                                                                                               >  3:1235886‑M2/95‑101 (MQ=255)
    cggcATGAGTTTGTTTACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtag                                                                                               >  1:630255‑M2/1‑96 (MQ=255)
      gcATGAGTTTGTTTACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagat                                                                                             >  3:419946‑M2/1‑94 (MQ=255)
       cagctaaacaacagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCt                                                                                            <  3:176378‑M2/10‑1 (MQ=255)
        agctaaacaacagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCtt                                                                                           <  1:769982‑M2/11‑1 (MQ=255)
             tttgtttACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattg                                                                                      >  1:7567‑M2/1‑87 (MQ=255)
              ttgtttACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattgg                                                                                     <  1:1502854‑M2/101‑16 (MQ=255)
               tgtttACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggt                                                                                    <  1:164139‑M2/101‑17 (MQ=255)
                gtttACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtc                                                                                   >  1:431793‑M2/1‑84 (MQ=255)
                 acagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGa                                                                                  <  3:1180922‑M2/20‑1 (MQ=255)
                  ttACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaa                                                                                 <  3:1574212‑M2/101‑20 (MQ=255)
                  cagaccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGAt                                                                                 <  1:57447‑M2/21‑1 (MQ=255)
                     cGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgc                                                                              >  3:8979‑M2/1‑79 (MQ=255)
                      gCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgca                                                                             <  1:287768‑M2/101‑24 (MQ=255)
                      ccgagaaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCa                                                                             <  3:27595‑M2/25‑1 (MQ=255)
                         gATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaaca                                                                          >  3:939268‑M2/1‑75 (MQ=255)
                          aTGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacag                                                                         <  1:341966‑M2/101‑28 (MQ=255)
                          aTGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacag                                                                         >  1:650484‑M2/1‑74 (MQ=255)
                          aTGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacag                                                                         >  1:840671‑M2/1‑74 (MQ=255)
                           aaagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGAt                                                                        >  4:44536‑M2/72‑101 (MQ=255)
                            gCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagtt                                                                       >  3:861384‑M2/1‑72 (MQ=255)
                            aagacactgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGAtt                                                                       <  1:811190‑M2/31‑1 (MQ=255)
                               aaCCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatg                                                                    <  3:854341‑M2/101‑33 (MQ=255)
                                  ctgaagttcaaaacaccgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCg                                                                 <  1:1290885‑M2/37‑1 (MQ=255)
                                     aGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaa                                                              >  1:357923‑M2/1‑63 (MQ=255)
                                         aTTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCTAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatg                                                          >  1:1027664‑M2/1‑59 (MQ=255)
                                          ttAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatgg                                                         <  3:772937‑M2/101‑44 (MQ=255)
                                             aGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggt                                                      <  3:1286085‑M2/101‑47 (MQ=255)
                                             aGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggt                                                      <  3:1067317‑M2/101‑47 (MQ=255)
                                             aGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggt                                                      <  1:1544752‑M2/101‑47 (MQ=255)
                                                accgaaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGaa                                                   >  3:616314‑M2/51‑101 (MQ=255)
                                                    aaagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAgcgc                                               >  1:741429‑M2/47‑101 (MQ=255)
                                                     aagagataattgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAgcgcg                                              <  3:898459‑M2/56‑1 (MQ=255)
                                                      aTCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggt                                             <  1:689727‑M2/101‑56 (MQ=255)
                                                           cTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggtttttt                                        >  3:1507406‑M2/1‑41 (MQ=255)
                                                             attgaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGaata                                      <  3:149056‑M2/64‑1 (MQ=255)
                                                                gaaaggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAataata                                   <  3:384908‑M2/67‑1 (MQ=255)
                                                                   aggggtgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGc                                <  1:720643‑M2/70‑1 (MQ=255)
                                                                     aGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacg                              >  3:1263424‑M2/1‑31 (MQ=255)
                                                                     aGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacg                              <  1:488801‑M2/101‑71 (MQ=255)
                                                                        tgttgcattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTcg                           <  1:610449‑M2/75‑1 (MQ=255)
                                                                        cGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaac                           >  1:842220‑M2/1‑28 (MQ=255)
                                                                          aCTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacat                         >  1:1057382‑M2/1‑26 (MQ=255)
                                                                          aCTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacat                         >  1:1273504‑M2/1‑26 (MQ=255)
                                                                           cTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggccaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatt                        <  1:1059111‑M2/101‑77 (MQ=255)
                                                                             cattgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGcgccg                      <  2:9508‑M2/80‑1 (MQ=255)
                                                                             aTCGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacattta                      >  3:715871‑M2/1‑23 (MQ=255)
                                                                              attgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGcgccgc                     >  1:150864‑M2/21‑101 (MQ=255)
                                                                               cGAAAACCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttaca                    >  3:738820‑M2/1‑21 (MQ=255)
                                                                                tgacagattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCCACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGa                   >  1:1268992‑M2/19‑101 (MQ=255)
                                                                                   aaCCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcag                >  3:1518323‑M2/1‑17 (MQ=255)
                                                                                    agattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACTGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAc               >  1:1571991‑M2/15‑101 (MQ=255)
                                                                                    agattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAc               <  3:1586227‑M2/87‑1 (MQ=255)
                                                                                    agattgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAc               <  1:1223957‑M2/87‑1 (MQ=255)
                                                                                    aCCTGAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcaga               >  1:1490924‑M2/1‑16 (MQ=255)
                                                                                      attgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCt             >  1:710504‑M2/13‑101 (MQ=255)
                                                                                        tgaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTgg           >  3:1314649‑M2/11‑101 (MQ=255)
                                                                                        gAAGCTGATGATtgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcagaggaa           <  1:660184‑M2/101‑90 (MQ=255)
                                                                                         gaatctacaATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGa          <  3:816610‑M2/92‑1 (MQ=255)
                                                                                                 gattgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcagaggaaaaagcctct  <  3:1422287‑M2/101‑99 (MQ=255)
                                                                                                 gattgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcagaggaaaaagcctct  <  3:973956‑M2/101‑99 (MQ=255)
                                                                                                 gattgtagattcaattggtcaacgcaacagttatgtgaaaacatggggttgcggaggttttttgaatgagacgaacatttacagcagaggaaaaagcctct  >  3:989708‑M2/1‑3 (MQ=255)
                                                                                                  |                                                                                                   
CGGGCGGCATGAGTTTGTTTACGCCGATGCCAACCGAAGGTATTAAGCGACTGAATCAGCTTTATCGTCAGCCGACTATCGAAAACCTGAAGCTGATGATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGAAAACTTCG  >  NC_007779/370884‑371081

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.