New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_007779 = 279335NA (NA)27 (0.580) 26/200 0.7 100% coding (252/339 nt) ykgN IS protein
?NC_007779 370982 = 0 (0.000)coding (535/882 nt) mhpC 2‑hydroxy‑6‑ketonona‑2,4‑dienedioic acid hydrolase

TGCTGCTCAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/279238‑279335
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGA  >  NC_007779/370982‑371073
                                                                                                                                                                                              
TGCTGCTCAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATG                                                                                           >  1:27266/1‑101
  CTGCTCAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGA                                                                                         <  2:105062/101‑1
    GCTCAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATA                                                                                       >  3:1235886/1‑101
       CAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCT                                                                                    <  3:176378/101‑1
        AGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTT                                                                                   <  1:769982/101‑1
                 ACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGA                                                                          <  3:1180922/101‑1
                  CAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGAT                                                                         <  1:57447/101‑1
                      CCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCA                                                                     <  3:27595/101‑1
                           AAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGAT                                                                >  4:44536/1‑101
                            AAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATT                                                               <  1:811190/101‑1
                                  CTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCG                                                         <  1:1290885/101‑1
                                                ACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAA                                           >  3:616314/1‑101
                                                    AAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGC                                       >  1:741429/1‑101
                                                     AAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCG                                      <  3:898459/101‑1
                                                             ATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATA                              <  3:149056/101‑1
                                                                GAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATA                           <  3:384908/101‑1
                                                                   AGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGC                        <  1:720643/101‑1
                                                                        TGTTGCATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCG                   <  1:610449/101‑1
                                                                             CATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCG              <  2:9508/101‑1
                                                                              ATTGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGC             >  1:150864/1‑101
                                                                                TGACAGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCCACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGA           >  1:1268992/1‑101
                                                                                    AGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACTGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAC       >  1:1571991/1‑101
                                                                                    AGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAC       <  1:1223957/101‑1
                                                                                    AGATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCAC       <  3:1586227/101‑1
                                                                                      ATTGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCT     >  1:710504/1‑101
                                                                                        TGAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGG   >  3:1314649/1‑101
                                                                                         GAATCTACAATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGA  <  3:816610/101‑1
                                                                                                                                                                                              
TGCTGCTCAGCTAAACAACAGACCGAGAAAGACACTGAAGTTCAAAACACCGAAAGAGATAATTGAAAGGGGTGTTGCATTGACAGATTGAATCTACA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_007779/279238‑279335
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ATGGATATCTTCGTTTTTGATACCAGCGATTTGACCGACGCCCTGTTTGAAGCGCGCCTGAATAATATGCTGTCGCGCCGCGATCACCTGGA  >  NC_007779/370982‑371073

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.