Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA REL606 1,879,026 T→A D380V (GAT→GTT)  yoaE ← fused predicted membrane protein/conserved protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*REL6061,879,0260TA98.2% 195.4 / ‑4.0 54D380V (GAT→GTT) yoaEfused predicted membrane protein/conserved protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base T (0/1);  new base A (24/29);  total (24/30)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 1.00e+00
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.75e-01

AGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGATCGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGTTCTTTAGCACG  >  REL606/1878930‑1879120
                                                                                                |                                                                                              
aGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAg                                                                                            <  1:176182/101‑1 (MQ=255)
aGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAg                                                                                            >  1:329498/1‑101 (MQ=255)
aGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAg                                                                                            <  2:474231/101‑1 (MQ=255)
aGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAg                                                                                            <  2:1069125/101‑1 (MQ=255)
  cggcgTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGTCCAGCAGGTTGATCGGAACGAggg                                                                                          >  1:378749/1‑101 (MQ=255)
   ggcgTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGt                                                                                         <  2:893031/101‑1 (MQ=255)
      gTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTc                                                                                      >  2:612130/1‑101 (MQ=255)
       tGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTcc                                                                                     >  1:601039/1‑101 (MQ=255)
          ccAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCggg                                                                                  >  1:388515/1‑101 (MQ=255)
             aGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACg                                                                               <  2:1172971/101‑1 (MQ=255)
               ccTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGAt                                                                             <  2:685944/101‑1 (MQ=255)
               ccTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGAt                                                                             >  2:1416339/1‑101 (MQ=255)
                cTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGATCGAGGGTTTCCGGGACGATa                                                                            <  2:1348621/101‑1 (MQ=255)
                cTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATa                                                                            <  2:1149201/101‑1 (MQ=255)
                  tGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAAt                                                                          <  1:1067540/101‑1 (MQ=255)
                   gTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAGCAAAGCTCCAGCGAGCGCGACGCAGCACGCCAAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATc                                                                         <  1:957654/101‑1 (MQ=255)
                   gTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATc                                                                         <  2:715384/101‑1 (MQ=255)
                      ccACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGcc                                                                      <  1:590622/101‑1 (MQ=255)
                       cacaCCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCg                                                                     <  1:612135/101‑1 (MQ=255)
                        acacCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCgg                                                                    >  2:515247/1‑101 (MQ=255)
                         cacCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGga                                                                   >  2:817910/1‑101 (MQ=255)
                            cAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGAc                                                                >  1:406331/1‑101 (MQ=255)
                            cAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGAc                                                                >  2:1588594/1‑101 (MQ=255)
                                   gTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAg                                                         <  1:686464/101‑1 (MQ=255)
                                    ttGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGc                                                        <  2:564038/101‑1 (MQ=255)
                                     tGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCa                                                       <  2:378744/101‑1 (MQ=255)
                                     tGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCa                                                       >  2:813076/1‑101 (MQ=255)
                                     tGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCa                                                       >  2:396905/1‑101 (MQ=255)
                                       gTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAAt                                                     <  1:503613/101‑1 (MQ=255)
                                       gTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAAt                                                     >  1:265873/1‑101 (MQ=255)
                                         cACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATcg                                                   >  1:103774/1‑101 (MQ=255)
                                           cGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATcgcc                                                 >  2:974655/1‑101 (MQ=255)
                                           cGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATcgcc                                                 >  2:272062/1‑101 (MQ=255)
                                                aCAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCcac                                            <  1:1560145/101‑1 (MQ=255)
                                                    aGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCa                                        <  1:1290397/101‑1 (MQ=255)
                                                    aGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGAGCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCa                                        <  1:760044/101‑1 (MQ=255)
                                                      cTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAAc                                      <  2:191528/101‑1 (MQ=255)
                                                       tCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACg                                     >  2:1143311/1‑101 (MQ=255)
                                                        cccGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGc                                    <  1:515252/101‑1 (MQ=255)
                                                        cccGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGc                                    <  2:223128/101‑1 (MQ=255)
                                                          cgcgAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGccc                                  <  1:1118709/101‑1 (MQ=255)
                                                            cgAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCctc                                <  1:731494/101‑1 (MQ=255)
                                                              aGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCtt                              <  2:853742/101‑1 (MQ=255)
                                                              aGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCtt                              <  1:39387/101‑1 (MQ=255)
                                                                cgcgACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTcc                            <  1:1233475/101‑1 (MQ=255)
                                                                    aCGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAgcg                        >  1:986164/1‑101 (MQ=255)
                                                                        agcaCGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGccac                    <  1:679011/101‑1 (MQ=255)
                                                                         gcaCGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGccacc                   >  1:890772/1‑101 (MQ=255)
                                                                           aCGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACcag                 >  2:1720005/1‑101 (MQ=255)
                                                                           aCGCCCAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACcag                 >  1:1562220/1‑101 (MQ=255)
                                                                              cccAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACcagcag              >  2:421635/1‑101 (MQ=255)
                                                                               ccAGCAGGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGt             <  2:329498/101‑1 (MQ=255)
                                                                                cagcagGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACcagcagct            >  1:632567/1‑99 (MQ=255)
                                                                                 agcagGTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCCCTGGGGAGGCCGTAGCAATCGCAGCCACATCAACACCCTCTTCAGCCGCTACCAGCATTTc           >  2:500838/1‑101 (MQ=255)
                                                                                     ggTTGATCGGAACGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGTTCTTTa       >  1:809874/1‑101 (MQ=255)
                                                                                         gatcggaacgAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGTTCTTTAGCAc   <  1:500389/101‑1 (MQ=255)
                                                                                          atcggaacgAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGTTCTTTAGCACg  <  2:1332604/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                |                                                                                              
AGCGGCGTGACCAAGCCTTGTACCACACCAAACTCGTTGGTCACGATAACAAAGCTCCCGCGAGCGCGACGCAGCACGCCCAGCAGGTTGATCGGATCGAGGGTTTCCGGGACGATAATCGCCGGAGACGCCGAAGCAATCGCCGCCACATCAACGCCCTCTTCCAGCGCCACCAGCAGTTCTTTAGCACG  >  REL606/1878930‑1879120

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 17 ≤ ATCG/ATCG < 25 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: