Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_007779 547,694 A→G intergenic (+123/‑1156) fdrA → / → ylbF acyl‑CoA synthetase with NAD(P)‑binding Rossmann‑fold domain/hypothetical protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*NC_007779547,6940AG100.0% 117.3 / NA 31intergenic (+123/‑1156)fdrA/ylbFacyl‑CoA synthetase with NAD(P)‑binding Rossmann‑fold domain/hypothetical protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base A (0/0);  new base G (16/15);  total (16/15)

CGCAAGCCAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAAGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATGTCTGTTCGAAGG  >  NC_007779/547597‑547789
                                                                                                 |                                                                                               
cgcAAGCCAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGc                                                                                              >  3:1233718/1‑101 (MQ=255)
 gcAAGCCAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCa                                                                                             >  1:178267/1‑101 (MQ=255)
 gcAAGCCAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGACTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCa                                                                                             >  1:430036/1‑101 (MQ=255)
       cAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAacac                                                                                       <  3:1304455/101‑1 (MQ=255)
         aTGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTg                                                                                     >  3:34489/1‑101 (MQ=255)
          tgctgcGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGc                                                                                    <  1:1134538/101‑1 (MQ=255)
                    aTCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCgg                                                                          <  3:118127/101‑1 (MQ=255)
                     tCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCggg                                                                         >  3:923234/1‑101 (MQ=255)
                           aaaTTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCa                                                                   >  3:851097/1‑101 (MQ=255)
                                   cgcgCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTg                                                           >  3:399538/1‑101 (MQ=255)
                                        tCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAgg                                                      <  1:333368/101‑1 (MQ=255)
                                           tCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGgaga                                                   >  3:237373/1‑101 (MQ=255)
                                            ccACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGAt                                                  <  1:329579/101‑1 (MQ=255)
                                             cacaCTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCGCTTATCAGCGAACTAACCGGGGACAAAACACTGCTTCACCCCGGGCCGCCAATGCGTTGGCAGGAGATg                                                 <  1:1531092/101‑1 (MQ=255)
                                               cacTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGAc                                               <  1:346178/101‑1 (MQ=255)
                                                   ggctggATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGa                                           >  1:943690/1‑101 (MQ=255)
                                                    gctggATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGAc                                          >  3:1311323/1‑101 (MQ=255)
                                                    gctggATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGAc                                          <  3:1302260/101‑1 (MQ=255)
                                                          tgtgCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGa                                    >  3:102920/1‑101 (MQ=255)
                                                          tgtgCAACCGCCTTCTTCACTTATCACCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGa                                    <  3:637149/101‑1 (MQ=255)
                                                                aCCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAgggg                              <  1:716578/101‑1 (MQ=255)
                                                                 ccGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGgc                             >  2:162387/1‑101 (MQ=255)
                                                                 ccGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGgc                             <  3:1446164/101‑1 (MQ=255)
                                                                     cttcttCACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGgcgtgc                         <  3:424418/101‑1 (MQ=255)
                                                                      ttcttcACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGgcgtgcg                        >  1:1138948/1‑101 (MQ=255)
                                                                       tcttcACTTATCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGgcgtgcgt                       >  1:1510499/1‑101 (MQ=255)
                                                                             cTTACCAGCAAACAAAAGGAGGGAAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGgcgc                 <  1:1284388/101‑1 (MQ=255)
                                                                                aTCAGCGAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATg              <  1:472625/101‑1 (MQ=255)
                                                                                      gAACTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATGTCTGtt        <  3:495671/101‑1 (MQ=255)
                                                                                        aCTAAACGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATGTCTGTTCg      >  1:485214/1‑101 (MQ=255)
                                                                                            aaCGAGGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATGTCTGTTCGAAgg  >  3:373973/1‑101 (MQ=255)
                                                                                                 |                                                                                               
CGCAAGCCAATGCTGCGGTTATCGAACAAATTCGTCGCGCTCGTCCACACTGGCTGGATGTGCAACCGGCTTCTTCACTTATCAGCGAACTAAACGAAGGCAAAACACTGCTTCACGCCGGGCCGCCAATGCGCTGGCAGGAGATGACCGGACCCATGAAAGGGGCGTGCGTGGGCGCATGTCTGTTCGAAGG  >  NC_007779/547597‑547789

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 6 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: