Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_007779 4,607,189 C→T W117* (TGG→TAG)  yjjP ← inner membrane protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*NC_0077794,607,1890CT96.9% 269.3 / NA 65W117* (TGG→TAG) yjjPinner membrane protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base C (0/0);  major base T (28/35);  minor base G (0/2);  total (28/37)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 5.02e-01
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.96e-01

CGTACTGGCAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCCATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCTG  >  NC_007779/4607092‑4607283
                                                                                                 |                                                                                              
cGTCCTGGCCCAGACGGTGCTGCCGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATc                                                                                             >  4:131635/1‑101 (MQ=255)
   aCTGGCAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTg                                                                                          <  1:725923/101‑1 (MQ=255)
      ggCAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGt                                                                                       <  1:321072/101‑1 (MQ=255)
       gCAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTa                                                                                      <  1:416062/101‑1 (MQ=255)
        cAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAGCCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTaa                                                                                     <  3:680809/101‑1 (MQ=255)
         aaaGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAAc                                                                                    <  1:955490/101‑1 (MQ=255)
         aaaGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAAc                                                                                    >  3:41272/1‑101 (MQ=255)
             aagGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTaa                                                                                <  3:776427/101‑1 (MQ=255)
             aagGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTaa                                                                                >  1:1190843/1‑101 (MQ=255)
             aagGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTaa                                                                                <  1:1119311/101‑1 (MQ=255)
             aagGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTaa                                                                                <  3:189523/101‑1 (MQ=255)
               ggTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCGATCTTTTGTAACCTTATg                                                                              <  4:160543/101‑1 (MQ=255)
               ggTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCGATCGGGGGGAACGGAATg                                                                              <  4:51736/101‑1 (MQ=255)
                 tgatgaCGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGc                                                                            >  3:139761/1‑101 (MQ=255)
                  gatgaCGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCt                                                                           <  1:939206/101‑1 (MQ=255)
                   atgaCGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTg                                                                          <  1:720578/101‑1 (MQ=255)
                       cGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAAtt                                                                      <  1:1354150/101‑1 (MQ=255)
                         gCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTg                                                                    <  1:1423169/101‑1 (MQ=255)
                          cACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTgg                                                                   <  1:102088/101‑1 (MQ=255)
                             cATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTa                                                                >  1:236015/1‑101 (MQ=255)
                               tCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTaaa                                                              >  1:1262366/1‑101 (MQ=255)
                                cccAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAAt                                                             <  3:1260219/101‑1 (MQ=255)
                                   aGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGt                                                          >  3:1417216/1‑101 (MQ=255)
                                   aGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGt                                                          >  1:755951/1‑101 (MQ=255)
                                   aGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGt                                                          >  3:679001/1‑101 (MQ=255)
                                       aCCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTtct                                                      >  1:500125/1‑101 (MQ=255)
                                         cGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTctct                                                    <  3:451456/101‑1 (MQ=255)
                                         cGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTctct                                                    <  3:1024802/101‑1 (MQ=255)
                                           ttATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTAc                                                  <  3:1153660/101‑1 (MQ=255)
                                            tATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACg                                                 >  1:1090655/1‑101 (MQ=255)
                                              ttGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGcc                                               <  3:429567/101‑1 (MQ=255)
                                                  gTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTg                                           >  1:901074/1‑101 (MQ=255)
                                                    ttACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTa                                         <  1:235079/101‑1 (MQ=255)
                                                      aCAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAAt                                       >  1:478995/1‑101 (MQ=255)
                                                        aGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATcc                                     <  3:335553/101‑1 (MQ=255)
                                                            aCAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCcagca                                 <  1:1210887/101‑1 (MQ=255)
                                                            aCAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCcagca                                 <  3:128279/101‑1 (MQ=255)
                                                              aGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAga                               >  1:911635/1‑101 (MQ=255)
                                                                   cAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGatgatg                          >  1:861793/1‑101 (MQ=255)
                                                                   cAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGatgatg                          >  1:848998/1‑101 (MQ=255)
                                                                    aaGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGc                         >  1:56770/1‑101 (MQ=255)
                                                                    aaGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGc                         >  1:150514/1‑101 (MQ=255)
                                                                    aaGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGc                         >  1:1126863/1‑101 (MQ=255)
                                                                     aGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCt                        <  1:498947/101‑1 (MQ=255)
                                                                      gAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTc                       <  3:913027/101‑1 (MQ=255)
                                                                        aaGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAAGCCAGCAGATGAGGCTCCg                     <  4:118422/101‑1 (MQ=255)
                                                                           gCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCaa                  <  1:214538/101‑1 (MQ=255)
                                                                           gCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCaa                  >  3:377202/1‑101 (MQ=255)
                                                                           gCCAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCaa                  >  3:1461863/1‑101 (MQ=255)
                                                                            ccAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAg                 >  1:131603/1‑101 (MQ=255)
                                                                             cAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGa                >  1:576788/1‑101 (MQ=255)
                                                                             cAACCATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGa                <  1:1145024/101‑1 (MQ=255)
                                                                                 cATTAAGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATca            >  2:105703/1‑101 (MQ=255)
                                                                                     aaGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGGCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAt        >  3:1563618/1‑101 (MQ=255)
                                                                                     aaGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAt        >  1:199061/1‑101 (MQ=255)
                                                                                     aaGGATACAAGATATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAt        >  4:158934/1‑101 (MQ=255)
                                                                                      aGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAtg       <  3:431560/101‑1 (MQ=255)
                                                                                      aGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAtg       <  3:1077894/101‑1 (MQ=255)
                                                                                      aGGCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAtg       <  4:157031/101‑1 (MQ=255)
                                                                                        gCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAAtgtg     <  1:494173/101‑1 (MQ=255)
                                                                                        gCTACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCGCCGCAAAAAACACAAtgtg     <  4:26447/101‑1 (MQ=255)
                                                                                          tACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCt   >  3:462824/1‑101 (MQ=255)
                                                                                          tACCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCt   <  3:794482/101‑1 (MQ=255)
                                                                                           aCCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCTg  <  1:65063/101‑1 (MQ=255)
                                                                                           aCCAGCTATCTTGGGTAACGTAATGACTGAATTTGGCTAAATCGTTTCACTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCTg  <  1:337168/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                 |                                                                                              
CGTACTGGCAAAGAAGGTGATGACGGCACCATCCCAGCCACCGTTATTGAGTTTACAGAAACAGGCGCAAGAAAGGCCAACCATTAAGGCTACCAGCCATCTTGGGTAACGTAATGGCTGAATTTGGCTAAATCGTTTCTCTACGCCTTTGTAATCCAGCAGATGATGCTCCGCAAGAATCACAATGTGCTG  >  NC_007779/4607092‑4607283

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: