Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 3268810 3269133 324 8 [7] [7] 9 yhaC hypothetical protein

TCTTACAGATAAATTAGAAAATGAATTAACAAAAGAAATATATAAAAGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTATGAAAATACCAAAGAAAATGC  >  NC_007779/3269061‑3269234
                                                                         |                                                                                                    
tctTACAGATAAATTAGAAAATGAATTAACAAAAGAAATATATAAAAGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAg                                                                           >  2:103033/1‑101 (MQ=255)
tctTACAGATAAATTAGAAAATGAATTAACAAAAGAAATATATAAAAGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAg                                                                           >  2:21081/1‑101 (MQ=255)
                    aTGAATTAACAAAAGAAATATATAAAAGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAata                                                       >  3:154153/1‑101 (MQ=255)
                                            aaaGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCAtt                               >  1:351631/1‑101 (MQ=255)
                                                 tCATCGAACATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGa                          >  4:96925/1‑101 (MQ=255)
                                                           tcatcaATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTATGAAAAt                >  4:34881/1‑101 (MQ=255)
                                                           tcatcaATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTATGAAAAt                >  1:195264/1‑101 (MQ=255)
                                                                         aaCAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTNGGNNNNNANCAAATAAAATGc  <  4:102926/101‑1 (MQ=255)
                                                                         aaCAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTATAAAAAAACCAAATaaaaggt  <  4:21074/101‑4 (MQ=255)
                                                                         |                                                                                                    
TCTTACAGATAAATTAGAAAATGAATTAACAAAAGAAATATATAAAAGCTCATCGAAAATCATCAATTGCTTGAACAGAATTAAATTAACAGAGATGAAAGAATTCTCATCAGAAAAAATATATGATTACATCGATATAATCATTGAAGATTATGAAAATACCAAAGAAAATGC  >  NC_007779/3269061‑3269234

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 34 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: