Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 4184856 4185016 161 8 [7] [7] 8 gspC/gspA general secretory pathway component, cryptic/general secretory pathway component, cryptic

TATGCTTATAAATATAATCAATATATTGATGGCAGCATCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTGCATGAATCAAGCAAAATTTATTTATATTAGTAATA  >  NC_007779/4184755‑4184946
                                                                                                    |                                                                                           
tATGCTTATAAATATAATCAATATATTGATGGCAGCATCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCtaataa                                                                                             >  3:1395802/1‑101 (MQ=255)
                       tatTGATGGCAGCATCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTatat                                                                      <  1:449933/101‑1 (MQ=255)
                             tGGCAGCATCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGt                                                                <  3:525723/101‑1 (MQ=255)
                                   caTCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGtat                                                          <  2:49128/101‑1 (MQ=255)
                                                        gATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTg                                     <  3:909127/101‑1 (MQ=255)
                                                        gATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTg                                     <  1:808287/101‑1 (MQ=255)
                                                                   aaaCGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTGCATGAATCAAg                          <  1:1381917/101‑1 (MQ=255)
                                                                                           gtTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTGCATGAATCAAGCAAAATTTATTTATATTAGTAata  <  2:37069/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                    |                                                                                           
TATGCTTATAAATATAATCAATATATTGATGGCAGCATCTTTATTATGATTCGCCAGATGGAAGGGGAAACGTAGTGTGGGCACGATGTATGTTCTAATAAAATAGATTGGGTGGGTTGTATATTGACGTTAGTATAAATAGTATTAATGCCGCTTGCATGAATCAAGCAAAATTTATTTATATTAGTAATA  >  NC_007779/4184755‑4184946

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: