Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_007779 3592530 3592613 84 8 [7] [7] 8 yihF/dsbA hypothetical protein/periplasmic protein disulfide isomerase I

ACCCCAGATTACGGCTAACGCAACAATAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGCATTATCAGAAT  >  NC_007779/3592429‑3592567
                                                                                                    |                                      
accCCAGATTACGGCTAACGCAACAATAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATg                                        <  1:240208/101‑1 (MQ=255)
   ccAGATTACGGCTAACGCAACAATAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTg                                     <  3:148479/101‑1 (MQ=255)
                   gCAACAATAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGc                    <  3:31560/101‑1 (MQ=255)
                    caacaaTAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGc                    <  3:722762/101‑1 (MQ=255)
                           aaCACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGc             <  3:1147207/101‑1 (MQ=255)
                           aaCACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGc             <  1:1160009/101‑1 (MQ=255)
                           aaCACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGc             <  1:1037240/101‑1 (MQ=255)
                                      cTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGCATTATCAGAAt  <  3:417993/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                    |                                      
ACCCCAGATTACGGCTAACGCAACAATAACACCTGTAGCTGACTTACGTATCATATAAATATTCCCTGATAAAACAGCAAAACTTTGAATATCCACTTATGCTGAAATAATGTCCAGCGGCAGGATGCATTATCAGAAT  >  NC_007779/3592429‑3592567

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: