Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA pYTK001_with_tdk_kan 693 +G intergenic (–/+1118)  / ← CamR –/–

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*pYTK001_with_tdk_kan6931.G100.0% 147.8 / NA 38intergenic (–/+1118)–/CamR–/–
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base . (0/0);  new base G (25/13);  total (25/13)

AAGGTGAGCAGGTGGTAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAACGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTACATTGCACAAGATAAAAATATATCATC  >  pYTK001_with_tdk_kan/572‑809
                                                                                                                          |                                                                                                                    
aaGGTGAGCAGGTGGTAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTaagcgg                                                                                                                   <  2:358817/126‑5 (MQ=255)
        cAGGTGGTAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCAcc                                                                                                           >  1:113534/1‑126 (MQ=255)
            ttgtAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCgg                                                                                                       >  1:417580/3‑126 (MQ=255)
             ggtAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGt                                                                                                      >  1:278790/1‑126 (MQ=255)
                aaTGGGTGGTAATGAACGATACGTTTTTGTATGCCGTAAACACTATAAAGCGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGa                                                                                                   >  2:157916/1‑126 (MQ=255)
                  ttGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGc                                                                                                 >  1:5559/1‑126 (MQ=255)
                    ggtggtAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTc                                                                                               >  2:30884/1‑126 (MQ=255)
                      tggtAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCgg                                                                                             >  1:176938/1‑126 (MQ=255)
                           aTGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTAccc                                                                                        >  2:333825/1‑126 (MQ=255)
                            tGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCg                                                                                       >  2:55766/1‑126 (MQ=255)
                            tGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCg                                                                                       <  2:422705/126‑1 (MQ=255)
                                     cGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGACATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGatcatc                                                                              <  1:320706/126‑1 (MQ=255)
                                        ttCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTag                                                                           >  2:439862/1‑126 (MQ=255)
                                           tGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGc                                                                        <  1:328258/126‑1 (MQ=255)
                                            gTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCg                                                                       <  2:416975/126‑1 (MQ=255)
                                              aTGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGa                                                                     >  2:381414/1‑126 (MQ=255)
                                                 ccGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGAccc                                                                  >  2:373633/1‑126 (MQ=255)
                                                     aaaCACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGACATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGa                                                              >  2:458699/1‑126 (MQ=255)
                                                        cacTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAg                                                           <  1:334281/126‑1 (MQ=255)
                                                        cacTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAg                                                           <  1:392924/126‑1 (MQ=255)
                                                              aaaGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGt                                                     >  1:64826/1‑126 (MQ=255)
                                                                 gagGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTtgt                                                  >  2:361966/1‑126 (MQ=255)
                                                                     cGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGtct                                              <  2:5551/126‑1 (MQ=255)
                                                                      gTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGtctc                                             >  1:109120/1‑126 (MQ=255)
                                                                        tACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCaa                                           >  1:429966/1‑126 (MQ=255)
                                                                           aaGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAAt                                        <  2:113390/126‑1 (MQ=255)
                                                                           aaGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAAt                                        >  1:465693/1‑126 (MQ=255)
                                                                              tCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAAtctc                                     >  1:200761/1‑126 (MQ=255)
                                                                                    cATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGt                               <  2:176675/126‑1 (MQ=255)
                                                                                           ggCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTg                        <  1:30924/126‑1 (MQ=255)
                                                                                             cTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGttgcattgca                      >  2:270050/1‑126 (MQ=255)
                                                                                             cTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGttgcattgca                      >  2:290907/1‑126 (MQ=255)
                                                                                               aTTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGcaca                    >  2:408506/1‑126 (MQ=255)
                                                                                                ttCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGCACaa                   <  1:55833/126‑1 (MQ=255)
                                                                                                ttCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGCACaa                   <  2:108985/126‑1 (MQ=255)
                                                                                                    ggAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGCACAAGATa               <  1:158607/126‑1 (MQ=255)
                                                                                                     gAAAGGCATCGCCACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTACATTGCACAAGATaa              >  2:199280/1‑126 (MQ=255)
                                                                                                                 cACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGCACAAGATAAAAATATatcatc  >  1:419410/1‑126 (MQ=255)
                                                                                                                 cACGATTAAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTGCATTGCACAAGATAAAAATATatcatc  >  1:187971/1‑126 (MQ=255)
                                                                                                                          |                                                                                                                    
AAGGTGAGCAGGTGGTAATTGGTGGTAATGAACGATACGTTTCTGTATGCCGTAAACACTATAAAGAGGCGTTACAAGTCGACTCATTAACGGCTATTCAGGAAAGGCATCGCCACGATTAACGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGCGGACCCGGGAAAGCCACGTTGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTACATTGCACAAGATAAAAATATATCATC  >  pYTK001_with_tdk_kan/572‑809

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: