Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ pYTK001_with_tdk_kan 1 13 13 NA [0] [0] 41 –/CamR –/–

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑TCGGTCTCAAACGCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTACAGCATTGTTGCAAT  >  pYTK001_with_tdk_kan/1‑139
                                                                                                                      |                                                                                                                             
attttttagtttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCt                                                                                                                        >  1:197392‑M2/119‑126 (MQ=255)
 ttttttagtttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTc                                                                                                                       <  2:136424‑M2/9‑1 (MQ=255)
     ttagtttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAAt                                                                                                                   <  1:261724‑M2/13‑1 (MQ=255)
     ttagtttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAAt                                                                                                                   >  1:72792‑M2/114‑126 (MQ=255)
      tagtttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAAtt                                                                                                                  <  1:42120‑M2/14‑1 (MQ=255)
         tttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCaa                                                                                                               >  1:278632‑M2/110‑126 (MQ=255)
         tttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCaa                                                                                                               <  2:197091‑M2/17‑1 (MQ=255)
          ttcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCaaa                                                                                                              >  1:72528‑M2/109‑126 (MQ=255)
           tcaagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAAt                                                                                                             <  1:334173‑M2/19‑1 (MQ=255)
             aagtgaggttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCa                                                                                                           <  1:36493‑M2/21‑1 (MQ=255)
                     ttgaaaataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAat                                                                                                   >  1:14699‑M2/98‑126 (MQ=255)
                           ataagagatcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAatttattt                                                                                             <  2:72710‑M2/35‑1 (MQ=255)
                                   tcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTttatt                                                                                     >  2:467099‑M2/84‑126 (MQ=255)
                                   tcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTttatt                                                                                     <  2:260441‑M2/43‑1 (MQ=255)
                                   tcaagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatgggagcttgctgttattcttacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTttatt                                                                                     >  2:223696‑M2/84‑126 (MQ=255)
                                     aagataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTaa                                                                                   <  2:423114‑M2/45‑1 (MQ=255)
                                      agataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTaaa                                                                                  <  2:69586‑M2/46‑1 (MQ=255)
                                       gataaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAag                                                                                 <  1:173332‑M2/47‑1 (MQ=255)
                                         taaacaacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAagag                                                                               >  1:68639‑M2/78‑126 (MQ=255)
                                              aacccatccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGaa                                                                          <  1:321628‑M2/54‑1 (MQ=255)
                                                   atccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAaattaa                                                                     <  2:72446‑M2/59‑1 (MQ=255)
                                                    tccaaaaatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAaattaat                                                                    <  2:171328‑M2/60‑1 (MQ=255)
                                                     ccaaaaatttgattcgtggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAaattaatt                                                                   <  2:51224‑M2/61‑1 (MQ=255)
                                                          aatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATgg                                                              >  1:453271‑M2/61‑126 (MQ=255)
                                                          aatttgattcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATgg                                                              >  1:200820‑M2/61‑126 (MQ=255)
                                                                  tcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCta                                                      >  2:199467‑M2/53‑126 (MQ=255)
                                                                  tcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCta                                                      <  1:199770‑M2/74‑1 (MQ=255)
                                                                  tcttggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCta                                                      <  2:4669‑M2/74‑1 (MQ=255)
                                                                     tggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTatat                                                   <  2:468805‑M2/77‑1 (MQ=255)
                                                                      ggatggtagtttgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATAtt                                                  <  1:21220‑M2/78‑1 (MQ=255)
                                                                                 tgctgttattcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTcc                                       <  2:68558‑M2/89‑1 (MQ=255)
                                                                                         ttcatacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCaatgaa                               <  2:278215‑M2/97‑1 (MQ=255)
                                                                                            atacgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGc                            <  1:166988‑M2/100‑1 (MQ=255)
                                                                                               cgtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCggg                         >  2:316287‑M2/24‑126 (MQ=255)
                                                                                                gtcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGt                        >  1:51815‑M2/23‑126 (MQ=255)
                                                                                                 tcaatatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTa                       >  2:336214‑M2/22‑126 (MQ=255)
                                                                                                     tatttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGTGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCTCAATGAATGCGGGTAAGTc                   >  1:40114‑M2/18‑126 (MQ=255)
                                                                                                       tttgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTa                 >  1:259654‑M2/16‑126 (MQ=255)
                                                                                                         tgataacttttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTACa               <  2:59932‑M2/113‑1 (MQ=255)
                                                                                                                  ttcaCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTACAGCAttgttg      >  1:39919‑M2/5‑126 (MQ=255)
                                                                                                                      cccAGCCTCCAACTCACATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTACAGCATTGTTGCAAt  <  1:336674/126‑1 (MQ=255)
                                                                                                                      |                                                                                                                             
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑TCGGTCTCAAACGCCCAGCCTCCAATTCAAATCATAAAAAATTTATTTGCTTTATTAAAGAGGAGAAATTAATTAATGGCACAGCTATATTTCTACTATTCCGCAATGAATGCGGGTAAGTCTACAGCATTGTTGCAAT  >  pYTK001_with_tdk_kan/1‑139

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: