Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ ADP1‑WT 1668723 1722720 53998 40 [0] [0] 36 ACIAD1664–[quiA] ACIAD1664,ACIAD1665,ACIAD1666,ACIAD1667,ACIAD1668,ACIAD1669,ACIAD1670,ACIAD1671,ACIAD1672,ACIAD1673,ACIAD1674,ACIAD1675,ACIAD1676,ACIAD1677,ACIAD1678,ACIAD1679,etfD,mucK,caiB,dcaS,ACIAD1685,caiB,dcaR,dcaF,dcaH,dcaC,dcaE,dcaA,dcaK,dcaI,dcaJ,dcaP,ACIAD1698,ACIAD1699,acdB,ACIAD1701,pcaU,pcaI,pcaJ,pcaF,pcaB,pcaD,pcaK,pcaC,pcaH,pcaG,aroD,quiC,quiX,[quiA]

ATTTTTTAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAATAACAAGAGAAAAATCATACATTGTTTTAAATATTATTTTACGATTACTCACTCCTAATCAATGAATCGAATCTCGAAATTGAAGTCAAATTTTCCAATTTAGCTCCACCAATATCTTAAA  >  ADP1‑WT/1668605‑1668844
                                                                                                                     |                                                                                                                          
aTTTTTTAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcct                                                                                                                    >  1:197392‑M1/1‑118 (MQ=255)
 ttttttAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctc                                                                                                                   <  2:136424‑M1/126‑10 (MQ=255)
     ttAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaat                                                                                                               >  1:72792‑M1/1‑113 (MQ=255)
     ttAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaat                                                                                                               <  1:261724‑M1/126‑14 (MQ=255)
      tAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaatt                                                                                                              <  1:42120‑M1/126‑15 (MQ=255)
         tttCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaa                                                                                                           <  2:197091‑M1/126‑18 (MQ=255)
         tttCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaa                                                                                                           >  1:278632‑M1/1‑109 (MQ=255)
          ttCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaa                                                                                                          >  1:72528‑M1/1‑108 (MQ=255)
           tCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaat                                                                                                         <  1:334173‑M1/126‑20 (MQ=255)
             aaGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatca                                                                                                       <  1:36493‑M1/126‑22 (MQ=255)
                     ttGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaat                                                                                               >  1:14699‑M1/1‑97 (MQ=255)
                           aTAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttattt                                                                                         <  2:72710‑M1/126‑36 (MQ=255)
                                   tCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttatt                                                                                 >  2:467099‑M1/1‑83 (MQ=255)
                                   tCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttatt                                                                                 <  2:260441‑M1/126‑44 (MQ=255)
                                   tCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGGAGCTTGCTGTTATTCTTACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttatt                                                                                 >  2:223696‑M1/1‑83 (MQ=255)
                                     aaGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaa                                                                               <  2:423114‑M1/126‑46 (MQ=255)
                                      aGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaa                                                                              <  2:69586‑M1/126‑47 (MQ=255)
                                       gATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaag                                                                             <  1:173332‑M1/126‑48 (MQ=255)
                                         tAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagag                                                                           >  1:68639‑M1/1‑77 (MQ=255)
                                              aacCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaa                                                                      <  1:321628‑M1/126‑55 (MQ=255)
                                                   aTCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaa                                                                 <  2:72446‑M1/126‑60 (MQ=255)
                                                    tCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaat                                                                <  2:171328‑M1/126‑61 (MQ=255)
                                                     ccAAAAATTTGATTCGTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaatt                                                               <  2:51224‑M1/126‑62 (MQ=255)
                                                          aaTTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatgg                                                          >  1:453271‑M1/1‑60 (MQ=255)
                                                          aaTTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatgg                                                          >  1:200820‑M1/1‑60 (MQ=255)
                                                                  tCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagcta                                                  >  2:199467‑M1/1‑52 (MQ=255)
                                                                  tCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagcta                                                  <  1:199770‑M1/126‑75 (MQ=255)
                                                                  tCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagcta                                                  <  2:4669‑M1/126‑75 (MQ=255)
                                                                     tGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatat                                               <  2:468805‑M1/126‑78 (MQ=255)
                                                                      ggATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatt                                              <  1:21220‑M1/126‑79 (MQ=255)
                                                                                 tGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattcc                                   <  2:68558‑M1/126‑90 (MQ=255)
                                                                                         ttCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaa                           <  2:278215‑M1/126‑98 (MQ=255)
                                                                                            aTACGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgc                        <  1:166988‑M1/126‑101 (MQ=255)
                                                                                               cGTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcggg                     >  2:316287‑M1/1‑23 (MQ=255)
                                                                                                gTCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcgggt                    >  1:51815‑M1/1‑22 (MQ=255)
                                                                                                 tCAATATTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcgggta                   >  2:336214‑M1/1‑21 (MQ=255)
                                                                                                     tatTTGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggtgaaattaattaatggcacagctatatttctactattcctcaatgaatgcgggtaagtc               >  1:40114‑M1/1‑17 (MQ=255)
                                                                                                       tttGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcgggtaagtcta             >  1:259654‑M1/1‑15 (MQ=255)
                                                                                                         tGATAACTTTTCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcgggtaagtctaca           <  2:59932‑M1/126‑114 (MQ=255)
                                                                                                                  ttCAcccagcctccaattcaaatcataaaaaatttatttgctttattaaagaggagaaattaattaatggcacagctatatttctactattccgcaatgaatgcgggtaagtctacagcattgttg  >  1:39919‑M1/1‑4 (MQ=255)
                                                                                                                     |                                                                                                                          
ATTTTTTAGTTTCAAGTGAGGTTGAAAATAAGAGATCAAGATAAACAACCCATCCAAAAATTTGATTCTTGGATGGTAGTTTGCTGTTATTCATACGTCAATATTTGATAACTTTTCAATAACAAGAGAAAAATCATACATTGTTTTAAATATTATTTTACGATTACTCACTCCTAATCAATGAATCGAATCTCGAAATTGAAGTCAAATTTTCCAATTTAGCTCCACCAATATCTTAAA  >  ADP1‑WT/1668605‑1668844

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 33 ≤ ATCG/ATCG < 37 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: