Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA REL606 45,662 C→T V155I (GTC→ATC)  caiT ← L‑carnitine/gamma‑butyrobetaine antiporter

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*REL60645,6620CT100.0% 209.1 / NA 56V155I (GTC→ATC) caiTL‑carnitine/gamma‑butyrobetaine antiporter
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base C (0/0);  new base T (28/28);  total (28/28)

AACCCTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGACTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTCTAAG  >  REL606/45565‑45759
                                                                                                 |                                                                                                 
aacCCTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGa                                                                                                >  2:1481887/1‑101 (MQ=255)
aacCCTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGa                                                                                                >  1:1430603/1‑101 (MQ=255)
 acCCTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGaa                                                                                               <  1:529443/101‑1 (MQ=255)
    cTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAgg                                                                                            <  2:453357/101‑1 (MQ=255)
    cTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTAGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAgg                                                                                            <  1:1363226/101‑1 (MQ=255)
      ttGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCGCTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTAAAAGGaa                                                                                          <  2:303546/101‑1 (MQ=255)
      ttGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGaa                                                                                          <  2:101486/101‑1 (MQ=255)
      ttGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGaa                                                                                          <  1:908855/101‑1 (MQ=255)
         aCGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTNAGNGAAGGNGATTGAAAGGAAgat                                                                                       >  2:1026521/1‑99 (MQ=255)
         aCGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCt                                                                                       >  1:1135701/1‑101 (MQ=255)
         aCGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCt                                                                                       <  1:299077/101‑1 (MQ=255)
          cGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTg                                                                                      >  2:670205/1‑101 (MQ=255)
              tttttCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAg                                                                                  >  1:1545247/1‑101 (MQ=255)
               ttttCACCTACCAGCGGCACTAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGt                                                                                 <  1:1579835/101‑1 (MQ=255)
               ttttCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGt                                                                                 <  2:1545241/101‑1 (MQ=255)
                tttCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTg                                                                                <  2:1343138/101‑1 (MQ=255)
                 ttCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTgg                                                                               <  2:1220475/101‑1 (MQ=255)
                  tCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGc                                                                              <  1:1677360/101‑1 (MQ=255)
                      cTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCAc                                                                          >  1:889338/1‑101 (MQ=255)
                      cTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCAc                                                                          >  1:1334609/1‑101 (MQ=255)
                       tACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACg                                                                         <  1:1659770/101‑1 (MQ=255)
                         ccAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGc                                                                       <  2:105523/101‑1 (MQ=255)
                           aGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCag                                                                     >  1:860199/1‑101 (MQ=255)
                             cGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCagag                                                                   >  2:350917/1‑101 (MQ=255)
                                cACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTc                                                                <  2:1148070/101‑1 (MQ=255)
                                cACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTc                                                                <  1:1127052/101‑1 (MQ=255)
                                 aCCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTcc                                                               >  2:337163/1‑101 (MQ=255)
                                   cAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTcccc                                                             <  2:1565862/101‑1 (MQ=255)
                                    aGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCa                                                            >  2:944699/1‑101 (MQ=255)
                                       gtCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTg                                                         <  2:1479092/101‑1 (MQ=255)
                                              tGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAg                                                  <  2:914098/101‑1 (MQ=255)
                                                gggCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGCGGAACAAGCt                                                >  2:669589/1‑101 (MQ=255)
                                                   cGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGCCCCCAGTGGAACAAGCTGTa                                             >  2:1100824/1‑101 (MQ=255)
                                                    gAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTaa                                            >  1:839714/1‑101 (MQ=255)
                                                         aCTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGCCCCCAGTGGAACAAGCTGTAagccag                                       <  1:1610364/101‑1 (MQ=255)
                                                          cTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAagccagc                                      >  2:762804/1‑101 (MQ=255)
                                                           ttCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAagccagcc                                     >  1:1248182/1‑101 (MQ=255)
                                                              cATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCa                                  <  1:983715/101‑1 (MQ=255)
                                                               aTTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCaa                                 <  1:1504009/101‑1 (MQ=255)
                                                                ttttGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAAc                                <  1:1232203/101‑1 (MQ=255)
                                                                 tttGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAAct                               >  2:553155/1‑101 (MQ=255)
                                                                     cGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCANTGGAACAAGCTGTAANCCAGCNNCAACTCttt                           <  2:824906/101‑1 (MQ=255)
                                                                      ggACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTc                          >  1:590129/1‑101 (MQ=255)
                                                                        aCAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTcgc                        >  2:1717414/1‑101 (MQ=255)
                                                                         cAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTctcg                       >  2:1583765/1‑101 (MQ=255)
                                                                            agaagaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCt                    >  1:752981/1‑101 (MQ=255)
                                                                              aagaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGt                  >  2:1112689/1‑101 (MQ=255)
                                                                              aagaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGt                  <  2:1689571/101‑1 (MQ=255)
                                                                               agaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTc                 >  1:420438/1‑101 (MQ=255)
                                                                                gaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCg                <  1:357280/101‑1 (MQ=255)
                                                                                gaagTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCg                <  2:1688173/101‑1 (MQ=255)
                                                                                   gTAAGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGt             >  2:393743/1‑101 (MQ=255)
                                                                                      aGCGAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCg          >  2:973478/1‑101 (MQ=255)
                                                                                         gAAGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGtt       >  2:514809/1‑101 (MQ=255)
                                                                                          aaGGCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTc      >  2:289419/1‑101 (MQ=255)
                                                                                             gCGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTCTaa   <  2:219104/101‑1 (MQ=255)
                                                                                              cGATTGAAAGGAGGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTCTAAg  >  2:1421597/1‑101 (MQ=255)
                                                                                              cGATTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTCTAAg  <  2:333044/101‑1 (MQ=255)
                                                                                                 |                                                                                                 
AACCCTTTGACGTGTTTTTCACCTACCAGCGGCACCAGTGTCGAGCTGGGGCGAATCACTTCCATTTTGCGGACAAAGAAGAAGTAAGCGAAGGCGACTGAAAGGAAGCTGTAAGTGGCCCACGGCAGAGGTCCCCAGTGGAACAAGCTGTAAGCCAGCCCCAACTCTTTCGCGCCTGTCGAGTTCGGTTCTAAG  >  REL606/45565‑45759

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 23 ≤ ATCG/ATCG < 29 ≤ ATCG/ATCG < 34 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: