Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ REL606 2842061 2842259 199 22 [20] [21] 25 [metZ]–[metV] [metZ],metW,[metV]

AAAGGTTGCATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTAAAATT  >  REL606/2841960‑2842091
                                                                                                    |                               
aaaGGTTGCATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGt                                 <  2:1578273/101‑1 (MQ=255)
aaaGGTTGCATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGt                                 <  1:1375019/101‑1 (MQ=255)
      tGCATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAAt                           <  1:1085107/101‑1 (MQ=255)
        cATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATcc                         <  1:1161968/101‑1 (MQ=255)
         aTGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCg                        >  2:1355570/1‑101 (MQ=255)
          tGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCgg                       >  2:1416691/1‑101 (MQ=255)
            aaaaCGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGcc                     <  1:1397023/101‑1 (MQ=255)
             aaaCGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGccc                    >  2:1283112/1‑101 (MQ=255)
             aaaCGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGccc                    >  1:587489/1‑101 (MQ=255)
                cgcgAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCg                 <  1:1114873/101‑1 (MQ=255)
                   gAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCaa              >  1:1534721/1‑101 (MQ=255)
                      cGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCa           >  1:375188/1‑101 (MQ=255)
                        gAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAAt         <  1:698782/101‑1 (MQ=255)
                          gTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGGGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGGCGGGGGTTCACATCCGGCCCCCGCAACCAATTa       >  1:181223/1‑101 (MQ=17)
                          gTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTa       >  1:961384/1‑101 (MQ=255)
                          gTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTa       >  2:1269066/1‑101 (MQ=255)
                           tataGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTat      >  1:477293/1‑100 (MQ=255)
                           tataGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTat      >  1:1336444/1‑100 (MQ=255)
                            ataGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTatt     >  2:1082722/1‑99 (MQ=255)
                               gTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATACCCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTattgaa  <  2:265992/101‑6 (MQ=255)
                               gTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTattgaa  <  1:881671/101‑6 (MQ=255)
                               gTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAAACCGAAGGTCGTCGGATCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTattgaa  >  2:1518597/1‑96 (MQ=14)
                                                                                                    |                               
AAAGGTTGCATGAAAACGCGAGCGGAGTATAGTGCGCATCCACGGACGCGGGGTGGAGCAGCCTGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTCGGTTCAAATCCGGCCCCCGCAACCAATTAAAATT  >  REL606/2841960‑2842091

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 30 ≤ ATCG/ATCG < 34 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: