Read alignment evidence...
  seq id position change freq score reads annotation genes product
*REL6064,462,9910A→T52.4% 126.4152S77C (AGT→TGT) yjgNconserved inner membrane protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  new base (1/65):  ref base (28/32):  total (29/123)

Only 100 of 155 total aligned reads displayed.

TTCTTATGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCGCAATA  >  REL606/4462957‑4463026
                                  |                                           
ttCTTATGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTat                                            >  1:6891970/1‑35 (MQ=255)
 tCTTATGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTTGt                                           >  1:3714518/1‑36 (MQ=255)
     aTGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.Tc                                     >  1:6229027/1‑36 (MQ=255)
      tGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.t                                   <  1:6428469/36‑1 (MQ=255)
       ggAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt                                  >  1:5444602/1‑36 (MQ=255)
         aaTTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.t                              <  1:2088294/36‑1 (MQ=255)
           ttACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt                            <  1:5600539/36‑1 (MQ=255)
           ttACTGGCGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.t.ttt                            >  1:4657543/1‑36 (MQ=25)
             aCTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.t                        >  1:3229533/1‑36 (MQ=255)
             aCTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tc.t.ttt.t.t                        >  1:1484458/1‑36 (MQ=25)
              cTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.tag                        >  1:1564819/1‑34 (MQ=255)
              cTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tg                       <  1:7007153/36‑1 (MQ=255)
               tggtggGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tgt                      >  1:2521315/1‑36 (MQ=255)
                ggtggGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tgtt                     >  1:4706929/1‑36 (MQ=255)
                ggtggGAATGTTTTTGTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tgtt                     <  1:6356113/36‑1 (MQ=255)
                 gtggGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tgttt                    >  1:5324622/1‑36 (MQ=255)
                  tggGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.tt.g.ttt.t.tgttct                   <  1:5667515/36‑3 (MQ=255)
                     ttgtGTTTGTTTTGTTT.T.TT.TT.T.TTG.T.TTtttt.ttt               <  1:6953552/33‑1 (MQ=2)
                     gtgtGTTTTTTTTCTTT.T.TT.TT.T.GTT.T.TTtttt.ttt               <  1:3054908/33‑1 (MQ=2)
                      tttGTTTTTTTTTGTG.T.TT.TT.T.TTT.T.TGtttt.tttt              <  1:3651341/34‑2 (MQ=9)
                      tttGTTTCTTTTATTT.A.T..TT.T.TTG.T.TTTTTT.TTTTt             <  1:6620494/34‑1 (MQ=12)
                      tttGTCTTTTTTTTTT.T.TG.TT.T.TTT.T.TTTTTT.TTTc              <  1:6866358/34‑1 (MQ=9)
                      tgtGTTTTTATCTGTT.G.TT.TTCG.TTT.T.TGtttt.ttt               <  1:7384049/34‑1 (MQ=2)
                      tgtGTTTGTTTTGTTT.T.TG.TT.T.TTT.T.TTtttt.tttt              <  1:6827770/34‑2 (MQ=9)
                      tctGTTTTTTCTTTTT.T.TT.TT.T.TTT.T.TGTTTT.TTTc              <  1:2720065/34‑1 (MQ=2)
                      gttGTTTTTGTTTTTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTtttt.tttt              <  1:6583772/34‑2 (MQ=2)
                      gaTGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTc              <  1:834183/35‑1 (MQ=255)
                      cgtGTGTTTTGTTGTT.T.TT.TT.T.TTT.T.TGtttt.tttt              <  1:7044197/34‑2 (MQ=0)
                      cgtGTCTTTTTTTGTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTtttt.tttt              <  1:6510358/34‑2 (MQ=0)
                      aaTGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGtttt.tttt              >  1:2248449/1‑35 (MQ=255)
                      aaTGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTc              <  1:3808001/36‑1 (MQ=255)
                       ttGTTTCTTTTGGTG.T.TT.TT.T.TTT.T.TGtttt.ttttt             <  1:6768554/35‑3 (MQ=2)
                       ttGTGTTTTTTTTTT.T.TG.TT.T.TTT.T.TTTTTT.TTTGt             <  1:7115022/35‑1 (MQ=9)
                       ttGTGTTTTTTGTTT.T.TT.TT.T.TTT.T.TGtttt.ttttt             <  1:7264220/35‑3 (MQ=2)
                       gtGTTTTGTTTATTT.G.TT.TTCT.TTT.T.TGtttt.tttt              <  1:7365761/35‑2 (MQ=2)
                       aTGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGtttt.ttttt             >  1:373022/1‑34 (MQ=255)
                        ttgttttttgTGTT.G.T..TT.G.TTT.T.TTTGTT.TTTTTTt           <  1:4239137/33‑1 (MQ=0)
                        tcttttttttGTTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTTATTTCt             <  1:7237157/34‑1 (MQ=0)
                        tGTTTTTTTTGTTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTT.TTTCtt            <  1:7300424/36‑2 (MQ=9)
                        tGTTTTTTTATTTT.T.TT.TT.GTTTT.T.TGtttt.ttttt             <  1:7301630/36‑3 (MQ=2)
                        tGTTTTTTGTTGTT.T.TT.TT.T.GTT.T.TTtttt.tttgtt            <  1:7200078/36‑4 (MQ=2)
                        tGTTTTGTTTTGTT...TT.TT.G.TTT.T.T.TTTT.TTTCTTtt          <  1:7373668/36‑1 (MQ=2)
                        tGTTTGTTTTTGTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTtttt.ttttgt            <  1:6660208/36‑4 (MQ=0)
                        tGTTGTTTTTTTTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TGtttt.tttttt            <  1:6486124/36‑4 (MQ=2)
                        tGTCTTTTTTTTTT.T.TT.TT.T.TTT.T.TGtttt.ttttct            <  1:6982795/36‑4 (MQ=2)
                        gtttttttttGTTT.T.TG.TT.T.TTT.T.TTTTTT.TTTGtt            <  1:3461035/34‑2 (MQ=2)
                         tttttttttGTTT.T.TG.TT.T.TTT.TCTCTTTT.TTTCtt            <  1:3026018/35‑2 (MQ=2)
                         tttttttttGTTT.T.TG.TT.T.TGT.T.TGTTTT.TTTTTTt           <  1:4238264/35‑1 (MQ=2)
                         tttttttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCttt           >  1:7467831/2‑34 (MQ=255)
                         ttttttttgTGTT.GTTG.TT.T.TTT.T.TGTTTT.TTTCtt            <  1:7320185/35‑2 (MQ=2)
                         tttttttctTTTT.G.TT.TT.GTTTT.T.TGTTTT.TTTCtt            <  1:7030189/35‑2 (MQ=0)
                         ttttttgttGGTG.G.TT.TT.T.TTT.T.TTTGTT.TTTTTTt           <  1:6924454/35‑1 (MQ=0)
                         gTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTAt           <  1:6237629/36‑1 (MQ=255)
                         gTTTTTTGTTTTT.T.TG.TT.T.TTT.T.TTTTTT.TTGCttt           <  1:7320080/36‑3 (MQ=2)
                         gTTCTTTTTGGTTCG.TG.TT.T.TTT.T.TGtttt.tttttt            <  1:7190462/36‑4 (MQ=0)
                          ttttttttTGTT.G..C.TT.T.TTG.T.TTTTTT.TTCCTGttt         <  1:3497517/36‑1 (MQ=0)
                          ttttttttTGTT.C.TT.TT.A.TTT.T.TTTGTT.TTTTTTtt          <  1:7310586/36‑1 (MQ=2)
                          ttttttttGTTT.G.TT.TT.T.GTT.T.TTTTTT.TTGCtttc          <  1:7347477/36‑4 (MQ=2)
                          ttttgtttTGTT...TC.TT.G.TTT.T.TTTTTT.GTTTTTttt         <  1:7011359/36‑1 (MQ=2)
                          tttattttTGTT.T.TT.TT.T.TGT.T.TTTTTT.TTTGTTtt          <  1:6580355/36‑1 (MQ=9)
                          tgttttttA.TT.T.TC.TT.G..TC.T.TGTTTT.TCTTTCTTTc        <  1:6856852/34‑1 (MQ=9)
                          gtatttttATTT.T.TT.TT.T.TGT.T.TTTTTT.TTTTTTtt          <  1:7218219/33‑1 (MQ=9)
                          ctttttttTTTT.G.T..TT.A.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttt         <  1:6477284/35‑1 (MQ=2)
                           tttttttTTTT.G..C.TT.T.TTT.T.TTTTTT.TTTCTAtttt        <  1:6973006/36‑2 (MQ=9)
                           tttttttTCTT.G.TT.TT.T.GTT.T.TTTCTT.TTTTTTttt         <  1:6510252/36‑1 (MQ=9)
                           tttttttGTTT.T.TG.TT.G.TTT.T.TTTTTT.GTTTTTttt         <  1:6490092/36‑1 (MQ=2)
                           tttttttGTTT.A.TT.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttt         <  1:6469532/36‑1 (MQ=9)
                           tttttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTTTAttt         >  1:7135059/1‑36 (MQ=255)
                           tttttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTAttt         >  1:4579394/1‑36 (MQ=255)
                           tttttttA.TT.T.TG.TT.T.TTT.T.CGTTTC.TTTTTTtttt        <  1:6992331/36‑2 (MQ=0)
                           tttatttGGTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTT.TTTTTTttt         <  1:3479249/36‑1 (MQ=9)
                           ttgttttTGTT.C.TT.TT.T.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttt         <  1:3368036/33‑1 (MQ=2)
                           tgtttttTGTT.G.TT.TT.T.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttt         <  1:3570334/34‑1 (MQ=2)
                           gttttttTTTT.G.TT.GT.T.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttt         <  1:6458944/35‑1 (MQ=2)
                           gttttctAGTT.G....TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttttt       <  1:6924536/35‑3 (MQ=2)
                           gtttattTGTT.T.TT.TT.T.TTG.T.TTTTTT.TTTTTTttt         <  1:7143998/35‑1 (MQ=0)
                           cttttttTTTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTT.GTTCTTttt         <  1:7115177/35‑1 (MQ=2)
                           cttttttTGTT.T.TT.TT.T.TTT.T.TGTTTT.TTT.TAtttt        <  1:7329393/35‑2 (MQ=2)
                            ttttttTTTT.C.TG.TT.C.TTT.T.TGTTTT.TTTTTCtttt        <  1:6895488/36‑2 (MQ=0)
                            ttttttTCTT.G.TC.TT...TTT.T.TGTTTT.TTTTTTttttt       <  1:6798474/36‑3 (MQ=0)
                            tttttcTGTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTC.TTTTTAttgt        <  1:6768905/36‑3 (MQ=2)
                            tttttcTGTT.G.TT.TT.G.TTT.T.TTTGTT.TTTTTTtttt        <  1:6580383/36‑2 (MQ=9)
                            ttttatATTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTGTTT.TTTTTAtttt        <  1:6933943/36‑2 (MQ=2)
                            gattttTGTT.T.TT.TT.G.TTT.T.TTTTTT.TTTTTTtttt        <  1:7456279/34‑2 (MQ=9)
                             tttttTGTT.G.TT.TG.T.TTT.T.TGTGTT.TTTGTTttttt       <  1:6699914/36‑3 (MQ=2)
                             tttttTGGT.G.TT.TT.T.TTT.T.TTTTGT.TTTTTTtttgt       <  1:3942153/36‑3 (MQ=0)
                             tttttGGTT.G.TT.TT.T.GTT.T.TCTTTT.TTCCTTttttt       <  1:6689322/36‑3 (MQ=0)
                             tttttCTTT.G.TCTTT.G.TTT.T.TTTTTT.GTTTTTtttt        <  1:6529126/36‑2 (MQ=0)
                             tttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTTTTTct       >  1:4688369/1‑35 (MQ=255)
                             tttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTct       >  1:2475464/1‑35 (MQ=255)
                             tttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTct       >  1:7049367/1‑35 (MQ=255)
                             gttttAATT.T.TT.TT.T.TTG.T.TTTTTT.TTTTTTTTTct       <  1:6837370/35‑2 (MQ=9)
                              ttttTGTT.G.TTTTT.G.TTT.T.TTTTTT.TTTATTttttt       <  1:6600332/36‑3 (MQ=2)
                              ttttTGTT.C.TT.TT.T.TTT.T.TTTGTT.TTTTTTTTTctt      <  1:7255717/36‑3 (MQ=2)
                              ttttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCGc      <  1:257317/36‑1 (MQ=255)
                               tttCGTT.G.TT.TT.T.TTTGT.TTTTTT.TTTGTTtttttt      <  1:6953814/36‑4 (MQ=2)
                               tttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCGCa     <  1:5024875/36‑1 (MQ=255)
                                ttAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCTCaa    >  1:7385047/1‑36 (MQ=255)
                                  aGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCTCAata  >  1:7178448/1‑36 (MQ=255)
                                  aGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCGCAata  <  1:3901407/36‑1 (MQ=255)
                                  |                                           
TTCTTATGGAATTACTGGTGGGAATGTTTTTTTTAGTT.G.TC.TT.G.TTT.T.TGTTTT.TTTCTATTTCGCAATA  >  REL606/4462957‑4463026

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 5 ≤  ATCG  < 11 ≤  ATCG  < 24 ≤  ATCG  < 32 ≤  ATCG